Saamhorig - Transparant - Vooruitstrevend

Welkom op de website van De Polderrakkers!


De Polderrakkers is een kleine school waar kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen en dat gebeurt in een gemoedelijke sfeer. De drie kernwaarden van waaruit we werken zijn: saamhorig, transparant en vooruitstrevend. Wij vinden het van belang dat uw kind (met hulp van school en u als ouder) zich vanuit deze drie kernwaarden ontwikkelt. Gedegen en creatief, met oog voor individuele verschillen ontplooien wij de talenten van uw kind.
De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. Zij denkt mee met team en schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

De Polderrakkers staat in de wijk Linquenda en beschikt over 8 ruime lokalen en een sportzaal. Daarnaast is er in onze school een buitenschoolse opvang gevestigd, te weten Happy Kids. De ruimte rondom onze school gebruiken wij met veel plezier; de drie schoolpleinen en het grote grasveld van de gemeente.

De Polderrakkers is een open Christelijke basisschool: iedereen die de grondslag van de school respecteert is welkom. Het bespreken en naleven van onze waarden en de daaruit voortvloeiende normen zijn voor ons vanzelfsprekend.
Wij zijn een Vreedzame School, waarbij kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap voelen en openstaan voor de verschillen tussen mensen. Elk jaar komen thema’s aan de orde zoals: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering. Hierdoor wordt het democratisch hart in klas en school gestimuleerd waar leerlingen een stem hebben en mogen meepraten over zaken die hen aangaan. Democratie moet je leren!

We vinden vieringen en feesten belangrijk en maken er daarom altijd iets speciaals van. Hierbij ondersteunt onze oudervereniging (OV) ons fantastisch!

Momenteel bezoeken ongeveer 175 kinderen onze school, verdeeld over 8 groepen.

U bent altijd van harte welkom om de school te komen bezoeken! Neem gerust contact met ons op.

Team en directie van de Polderrakkers
0252 674036 /  info.polderrakkers@jl.nu

Laatste nieuws

Try-out-open-dag

13 oktober 2018
Komt u ook langs op onze Try-out-open-dag?

De leerlingen van groep 8 zullen de rondleidingen gaan doen en gaan u alles over onze school vertellen en laten zien!

 

Biebboeken

03 oktober 2018
Bruna boekenactie!

Spaart u ook mee voor nieuwe boeken? Lever dan snel uw Bruna bonnetje in bij de leerkracht op school.