Wat maakt onze school bijzonder?


Wij zijn een open Christelijke basisschool; samen vieren vinden wij heel belangrijk!

Wij zijn een "Vreedzame School" en hebben kindermediatoren die helpen conflicten tussen leerlingen op te lossen. 

Er is een voor-, tussen- en naschoolse opvang in huis (Happy Kids). 

Wij geven Engels in groep 1 t/m 8. 

We hebben een vakleerkracht gym.

In elke bouw is er een onderwijsassistent , die de leerkracht ondersteunt. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de groepen 1, 2 en 3. 

In groep 5 gaan we jaarlijks naar het Archeon.

De leerlingen uit groep 6 krijgen de mogelijkheid om hun typediploma te halen. 

In groep 7 gaan we jaarlijks naar het Anne Frank Huis. 

In groep 8 bereiden we kinderen voor op het Voortgezet Onderwijs. In plaats van dat de kinderen een werkstuk maken, bereiden zij een landenpresentatie voor en in plaats van een spreekbeurt gaan zij "op locatie" vertellen over een onderwerp. Natuurlijk gaan we op kamp en is er een spetterende eindmusical


Het team

Administratie
Ada Boterman

Conciërge
Jan Troost

Groep 1 en 2
Cora Cramer
Tanja van 't Wout

Groep 3
Cindy Versteeg
 

Groep 4
Lisanne van 't Wout
Lora de Ruiter

Groep 5
Esther Otto
Roelie de Jong
Lora de Ruiter

Groep 6
Iet van den Heuvel
Anneke Goudriaan

Groep 7
Nicolet Wijnvoord
 

Groep 8
Marjolein Buchner
Jitske van Noort

Bewegingsonderwijs
Maarten de Meij
 

 

 

Onderwijsassistentes
Marlies Vermeulen (groep 1 t/m 3)
Astrid van Breemen (groep 4 en 5)
Joyce van Wees (groep 6 t/m 8)
Jolanda Bijlhouwer (kindgebonden)

Intern begeleider
Selma Reijners

Schoolleider
Karin Koets