Welkom op de website van De Polderrakkers!


De Polderrakkers is een kleine school waar kinderen de aandacht krijgen die ze verdienen en dat gebeurt in een gemoedelijke sfeer. De drie kernwaarden van waaruit we werken zijn: saamhorig, transparant en vooruitstrevend. Wij vinden het van belang dat uw kind (met hulp van school en u als ouder) zich vanuit deze drie kernwaarden ontwikkelt. Gedegen en creatief, met oog voor individuele verschillen ontplooien wij de talenten van uw kind.
De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. Zij denkt mee met team en schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

De Polderrakkers staat in de wijk Linquenda en beschikt over 8 ruime lokalen en een sportzaal. Daarnaast is er in onze school een buitenschoolse opvang gevestigd, te weten Happy Kids. De ruimte rondom onze school gebruiken wij met veel plezier; de drie schoolpleinen en het grote grasveld van de gemeente.

De Polderrakkers is een open Christelijke basisschool: iedereen die de grondslag van de school respecteert is welkom. Het bespreken en naleven van onze waarden en de daaruit voortvloeiende normen zijn voor ons vanzelfsprekend.
Wij zijn een Vreedzame School, waarbij kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap voelen en openstaan voor de verschillen tussen mensen. Elk jaar komen thema’s aan de orde zoals: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering. Hierdoor wordt het democratisch hart in klas en school gestimuleerd waar leerlingen een stem hebben en mogen meepraten over zaken die hen aangaan. Democratie moet je leren!

We vinden vieringen en feesten belangrijk en maken er daarom altijd iets speciaals van. Hierbij ondersteunt onze oudervereniging (OV) ons fantastisch!

Momenteel bezoeken ongeveer 175 kinderen onze school, verdeeld over 8 groepen.

U bent altijd van harte welkom om de school te komen bezoeken! Neem gerust contact met ons op.

Team en directie van de Polderrakkers
0252 674036 /  info.polderrakkers@jl.nu

Laatste nieuws

Witte Weekblad

20 april 2018

Uit het Witte Weekblad:
NIEUW-VENNEP
 De Polderrakkers, een open Christelijke basisschool, bestaat 45 jaar. Het jubileum, dat wordt gevierd van 23 tot en met 26 april, staat in het teken van theater, muziek en dans. Kleuterschool De Polderrakkers stond in Linquenda waar nu het wijkgebouw is gevestigd. Midden jaren 70 werd er een scholencomplex aan de Kalslagering gebouwd met drie lagere scholen waaronder Het Kompas. De kleuterschool verhuisde er naar toe.

Lees meer....
http://witteweekbladnieuw-vennep.nl/lokaal/45-jaar-polderrakkers-429393Eerste vergadering leerlingenraad

09 maart 2018
news_item20180309184904.jpg

Afgelopen donderdag is onze leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. Esperanza en Shiva hebben een stukje geschreven voor deze nieuwsbrief: ‘De vergadering was super gegaan, want we hebben kennisgemaakt met elkaar en gepraat over wat de leerlingenraad precies inhoudt. De leerlingenraad heeft superveel ideeën. De volgende keer (12 april) gaan we met elkaar die ideeën bespreken. We hebben ook de taken verdeeld: Voorzitter: Jo-ann (groep 8) Notulist: Dion (groep 8) Tijdbewaker: Emma (groep 5) Ideeën verzamelaar: Evi (groep 6) Reporters: Esperanza en Shiva (groep 7)’


Wie is er jarig?

  • Moïse is jarig op 27 april
  • Marley is jarig op 27 april
  • Emirhan is jarig op 30 april

    SchoolApp2 instructievideo