FusieFlitsen

Fusieflits 1
Fusieflits 2
Fusieflits 3

Overige documenten

Presentatie Ouderavond 14 januari 2020 - Antonius Kalslagerring en Polderrakkers.
Ouders werden geïnformeerd over de diverse mogelijkheden rondom de school- en pauzetijden.
Dit in verband met de voorgenomen fusie van beide scholen per 01.08.20 aanstaande.