Inschrijving


U wordt van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een oriënterend bezoek, zodat u met eigen ogen kunt zien en ervaren wat onze school bijzonder maakt. Het liefst maken wij telefonisch een afspraak met u. U kunt ons bij voorkeur bereiken via telefoonnummer: 0252-674036 of via het e-mailadres: info.polderrakkers@jl.nu

Mocht u interesse hebben om uw kind in te schrijven dan kunt u het formulier ophalen bij onze directie of meenemen na het gesprek. 

 

Inschrijving

Nadat wij het formulier ontvangen hebben, krijgen de ouders een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
 

Voor het eerst naar school

Afhankelijk van wanneer uw kind geboren is, zijn er 2 mogelijkheden:

Uw kind wordt 4 jaar in de periode start schooljaar - 31 december:

Deze kinderen starten in groep 1 en zij gaan het daaropvolgende schooljaar in principe naar groep 2. Om uw kind zoveel mogelijk te laten profiteren van het onderwijsaanbod mogen zij de ochtenden starten op school.  Als uw kind jarig is in de periode start schooljaar - herfstvakantie, zal het starten na de zomervakantie. Is uw kind jarig in de periode herfstvakantie - kerstvakantie, zal het starten na de herfstvakantie.
Uiteraard is dit vrijblijvend; als u uw kind graag pas wilt laten starten als hij of zij 4 jaar wordt, kan dat. Uw kind gaat volledige dagen naar school als hij of zij 4 jaar is.

Uw kind wordt 4 jaar in de periode 1 januari - einde van het schooljaar:

Twee weken voordat uw kind vier jaar wordt, mag het vier ochtenden komen wennen op school. Vanaf de vierde verjaardag zal uw kind volledige dagen naar school gaan.

Voor alle kinderen geldt:
Wanneer het wennen precies begint, kunt u afspreken met de betreffende leerkracht: deze zal ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 wordt contact met u opnemen (voor de kinderen die 4 jaar worden in de 1e periode zal dit voor de zomervakantie zijn). U kunt dan ook eventuele bijzonderheden met de leerkracht doorspreken.
Gezien de onrustige periode is er gedurende de laatste twee schoolweken en in de decembermaand geen wenperiode. Voor kinderen die na de zomervakantie starten organiseren wij aan het einde van het schooljaar een 'wen-middag' zodat zij alvast kunnen komen kennismaken op school.