Aanmelding


U wordt van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een oriënterend bezoek, zodat u met eigen ogen kunt zien en ervaren wat onze school bijzonder maakt. Het liefst maken wij telefonisch een afspraak met u. U kunt ons bij voorkeur bereiken via telefoonnummer: 0252-674036 of via het e-mailadres: info.polderrakkers@jl.nu
Het aanmeldformulier kunt u dagelijks ophalen bij onze directie. 


Voordat een leerling wordt ingeschreven, vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouder(s)/verzorger(s), directeur en/of een ervaren leerkracht. 

Naast een gesprek is er een eerste kennismaking met de school, zodat u de sfeer in de school kunt proeven..
Gesprekspunten zijn onder andere:
• wat verwacht u, als ouder, van de school?
• de schoolorganisatie
• achtergronden etc. van de nieuwe leerling(en
).

 

Inschrijving

Nadat wij het aanmeldformulier ontvangen hebben, krijgen de ouders een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Bij de definitieve inschrijving na de 4e verjaardag wordt ook de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlemmermeer op de hoogte gebracht (door middel van een bewijs van inschrijving).

Het aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden:

Aanmeldformulier

 

Voor het eerst naar school

Afhankelijk van wanneer uw kind geboren is zijn er 2 mogelijkheden:

Uw kind wordt 4 jaar in de periode start schooljaar - 31 december:

Deze kinderen starten in groep 1 en zij gaan het daaropvolgende schooljaar in principe naar groep 2. Om uw kind zoveel mogelijk te laten profiteren van het onderwijsaanbod mogen zij de ochtenden starten op school.  Als uw kind jarig is in de periode start schooljaar - herfstvakantie, zal het starten na de zomervakantie. Is uw kind jarig in de periode herfstvakantie - kerstvakantie, zal het starten na de herfstvakantie.
Uiteraard is dit vrijblijvend; als u uw kind graag pas wilt laten starten als hij of zij 4 jaar wordt, kan dat. Uw kind gaat volledige dagen naar school als hij of zij 4 jaar is.

Uw kind wordt 4 jaar in de periode 1 januari - einde van het schooljaar:

Twee weken voordat uw kind vier jaar wordt, mag het vier ochtenden komen wennen op school. Vanaf de vierde verjaardag zal uw kind volledige dagen naar school gaan.

Voor alle kinderen geldt:
Wanneer het wennen precies begint, kunt u afspreken met de betreffende leerkracht: deze zal ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 wordt contact met u opnemen (voor de kinderen die 4 jaar worden in de 1e periode zal dit voor de zomervakantie zijn). U kunt dan ook eventuele bijzonderheden met de leerkracht doorspreken.
In verband met de drukte is er gedurende de laatste twee schoolweken en in de decembermaand geen wenperiode. Voor kinderen die na de zomervakantie starten organiseren wij aan het einde van het schooljaar een 'wen-middag' zodat zij wel alvast kunnen komen kennismaken op school.