Wij zijn een Vreedzame School 


De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen aan de hand waarvan we leerlingen voorbereiden op een democratisch burgerschap in de toekomst. De klas en de school zien wij als “mini samenleving” waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

We stimuleren een sociale omgeving waarin iedereen ertoe doet en waarin we openstaan voor onderlinge verschillen.

De belangrijkste uitgangspunten van de Vreedzame School: