De Vreedzame School                                                                                                                      

In 2012 hebben wij ervoor gekozen een Vreedzame School te worden.                                  
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Een paar uitgangspunten van de Vreedzame School

Overbruggen van verschillen
De kern van een democratie is de erkenning en het proberen te overbruggen van verschillen. We leggen de ander onze mening niet op, maar staan open voor de mening van de ander. In onze visie is het van belang om kinderen al op jonge leeftijd te leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij?

De eigen kracht van kinderen
Kinderen hebben, om op een goede manier op te groeien, perspectief en hoop nodig. Ze hebben het idee nodig dat ze iets kunnen bereiken in deze samenleving. In De Vreedzame School mobiliseren we de eigen kracht van kinderen. Kinderen krijgen een stem, en leren die op een verantwoordelijke manier gebruiken. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, en ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

U kunt meer informatie vinden op de website van de Vreedzame School of in de nieuwsbrieven die ongeveer 1x per 6 weken uit komt.