Ouderbijeenkomsten

Op diverse momenten gedurende het schooljaar worden er bijeenkomsten voor ouders georganiseerd.

Koffie-uurtje

Diverse malen per jaar organiseert de directeur een koffiebijeenkomst voor alle ouders. Daarbij is de mogelijkheid om elkaar en de directeur te spreken over wat er op school gebeurt en worden nieuwe ontwikkelingen toegelicht.

Het eerstvolgende koffie-uurtje kunt u vinden op onze schoolkalender.

Ouderkijkmomenten

Door het hele schooljaar zijn er verschillende ouderkijkmomenten. U kunt dan een kijkje nemen in de klas van uw kind. Dit duurt van 8:20 tot 8:45. Met meerdere kinderen op school is het geen probleem, want u kunt halverwege het kijkmoment bij een andere klas inlopen. De ouderkijkmomenten vinden 5x in het jaar plaats. 

Ouderkijkavond

Jaarlijks organiseren wij diverse avonden voor u. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders.Daarnaast informeren de ouderraad en de medezeggenschapsraad u vooraf schriftelijk en ter plekke zijn zij aanspreekbaar over hun activiteiten. Tevens zijn er avondactiviteiten rond schoonmaak- en klusavonden. Voor groep 8 is er nog de keuze voortgezet onderwijs en de afscheidsavond.