Ouderkijkmomenten

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende ouderkijkmomenten. U kunt dan een kijkje nemen in de klas van uw kind. Zo'n kijkmoment duurt van 08:20 uur tot 08:45 uur. Heeft u meer kinderen bij ons op school, geen probleem; u kunt halverwege het kijkmoment naar de groep van uw andere kind(eren) gaan. We hebben 5 ouderkijkmomenten in het jaar.
 

Ouderkijkavond

Ieder jaar organiseert de school een kijkavond. Het team is die avond aanwezig en in een informele sfeer staan alle deuren voor u open. De leerlingen nemen u mee naar hun klas en vertellen u wat er allemaal te zien is. Natuurlijk bent u ook welkom in de andere klassen! Vaak is de kijkavond gekoppeld aan een thema (bijvoorbeeld kinderboekenweek).
 

Ouderhulp momenten

Vanuit de OV worden de momenten waarop we de hulp van (veel) meer ouders goed kunnen gebruiken, bekend gemaakt. Het schoonmaken van de kleuterklassen en versieren voor de vieringen/ activiteiten gebeurt meestal onder schooltijd. Twee keer in het jaar worden ’s avonds de klassen van groep 4 t/m 8 schoongemaakt en één keer in het jaar is er ’s avonds een klusavond. De ervaring leert dat dit naast nuttige avonden, ook gezellige avonden zijn.