Overleg met leerkrachten

Wanneer u behoefte heeft aan contact met een leerkracht, kunt u de leerkracht natuurlijk altijd aanspreken. Het is het meest plezierig als u dit doet na 15:00. Vanzelfsprekend kunt u ook even een afspraak komen maken.
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U kunt dergelijke punten altijd bespreken of u kunt bij ons een klacht indienen. Samen streven we naar een goede oplossing. U kunt hiervoor terecht bij de leerkracht of bij de directeur. De directeur kunt u op vaste dagen aantreffen op school en zo nodig even aanschieten. Daarnaast kunt u haar aanspreken, bellen of mailen en indien nodig maakt zij een aparte afspraak met u.

 

Huisbezoek

Alle nieuwe leerlingen krijgen een huisbezoek van hun leerkracht. Dit is een informeel bezoek waarbij vaak het inschrijfformulier wordt besproken.  

10-minuten gesprek

Vier keer per jaar zijn er oudergesprekken gepland.

Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten intakegesprekken met alle ouders. Dit om de ouders en hun kind beter te leren kennen.

Een week nadat de rapporten mee naar huis zijn gegaan, kunnen ouders op een 10-minuten middag en avond met de leerkracht van gedachten wisselen over dit rapport. U kunt dan thuis alvast bedenken en eventueel noteren wat u graag met de klassenleerkracht wilt bespreken. Bij het eerste rapport en tweede rapport verwachten we alle ouders. Ouders worden een week voor het gespreksmoment uitgenodigd. Ouders nemen het rapport mee naar dit gesprek.  

De ouders van leerlingen groep 8 worden op school uitgenodigd voor een gesprek over de definitieve schoolkeuze voortgezet onderwijs.