Klassenouders
 

Aan het begin van een nieuw schooljaar worden per klas 1 of 2 ouders gezocht die klassenouder willen zijn.
Globaal hebben de klassenouders de volgende taken:

  1. Assistentie verlenen in de groep bij bijzondere activiteiten.
  2. Het regelen van vervoer voor excursies en dergelijke.
  3. Het tijdens de dag assisteren bij de verjaardag van de leerkracht, indien gewenst. 
  4. Het organiseren van extra schoonmaakbeurten van het klaslokaal, als het kan één keer in de 5 á 6 weken.
  5. Als contactouder fungeren voor ideeën van de ouders van de desbetreffende groep.
  6. Eventuele andere activiteiten, dit in onderling overleg met de groepsleerkracht.
  7. Het werk van klassenouders beperkt zich tot die activiteiten die behoren bij de groep waarvoor zij zijn aangesteld.