Betrokkenheid van ouders

De medezeggenschap- en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school. Via deze pagina kunt u meer te weten komen over de MR en de OR.
Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om in contact te komen met de school en de leerkrachten. Ook daarover kunt u hier meer vinden. 

Ouders zijn op vele manieren actief op school, tijdens en na schooltijd. Een paar voorbeelden: