Betrokkenheid van ouders

Op de Polderrakkers hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders.
Dat doen we door de contacten met de MR en de OV. Ook op andere manieren zoeken wij contact met u. Bij verschillende activiteiten (tijdens en na schooltijd) gedurende het schooljaar zijn ouders actief bij ons op school.

Op de Polderrakkers vinden we het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Ouderhulp vinden we niet vanzelfsprekend, maar waarderen enorm! Onder het kopje "Ouders" op deze website kunt u meer lezen over de ouderbetrokkenheid op de Polderrakkers.