Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigd de ouders, personeelsleden en kinderen en heeft als taak om de directie van de Polderrakkers te adviseren.

Heeft u een vraag aan de MR, wilt u iets melden of wilt u de notulen opvragen?
Vriendelijk verzoek om ons een e-mail te sturen naar 
mr.polderrakkers@jl.nu

 

Activiteiten MR 

De MR vervult een pro-actieve rol naar de school toe. Zij heeft adviesrecht en instemmingsrecht ten aanzien van diverse beleidsonderwerpen. Daarnaast wil de MR de directie de mogelijkheid bieden ideeën en plannen te toetsen. De raad denkt mee in over beleid en activiteiten van de school en ontwikkelt eigen initiatieven.
Bij deze pro-actieve opstelling past een jaarplanning. Met dit jaarplan wil de MR inzicht geven in wat zij de komende tijd gaat doen en hoe de interne taakverdeling in de MR is. Hierdoor zijn de directie en de ouders op de hoogte van de activiteiten van de MR en van de speerpunten voor de komende periode.

Met een activiteitenplan kan de MR een eigen lijn trekken waardoor zij een gelijkwaardige gesprekspartner wordt voor de directie van de school. Dit zal de positie van de raad en dus u als ouders ten goede komen.

Vergaderdata 2018 - 2019

De MR vergadert gemiddeld 7 maal per schooljaar.

25 september 2018 
1 november 2018
10 december 2018
15 janurai 2019
12 maart 2019
14 mei 2019
12 juni 2019

Alle vergadering starten om 19.30 uur