De Oudervereniging

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis een bijdrage levert aan activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd. De activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de school. De oudervereniging biedt ondersteuning aan het team, bij het bedenken en uitvoeren van de activiteiten. De OV helpt bij het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, de sporttoernooien enz. Mede door deze ouderbijdrage kunnen we de feesten vieren zoals we dat doen.

Naast ondersteuning tijdens de activiteiten in schoolverband, coördineert de OV de ouderbetrokkenheid. Eenmaal per jaar ontvangt u van de OV de hulplijst waarop u kunt invullen of u al dan niet kunt/wilt helpen. Vele handen maken licht werk en dat geldt zeker ook wanneer ouders zich willen inzetten voor de school. Naast het realiseren van leuke activiteiten voor de kinderen is helpen op school ook een mooie kans om andere ouders te leren kennen.

Door het invullen van het inschrijfformulier van de OV en door het betalen van de ouderbijdrage, wordt u lid van de OV. Het lidmaatschap eindigt na opzegging of wanneer uw kind van school gaat.

Commissies binnen de OV

De oudervereniging werkt rond bepaalde thema’s samen met de leerkrachten. In overleg wordt binnen de oudervereniging gekeken wie, in welke commissie gaat.

Projectcommissies

Niet iedere ouder heeft de tijd om in de OV te gaan. De OV zou dan ook wel erg groot worden. Wanneer het u wel leuk lijkt om op “projectbasis” te ondersteunen dan vinden we dat heel fijn! U neemt dan deel aan de commissievergaderingen, niet aan de reguliere vergadering van de OV

De commissies zijn:

Balkon scene (onderdeel afscheid groep 8)
Crea ochtend
Jaarlijks terugkerende xcursies groep 5 en 7
Foto rapporten
Hulplijst
Kerst
Lustrum
Pasen
Schoolfotograaf
Schoolreis
Sinterklaas
Sponsoring en PR
Sporttoernooien, Koningsspelen, Avondvierdaagse
Zomerfeest

Vergaderingen

De OV functioneert ter ondersteuning van het team. Tijdens de vergaderingen komen de OV-leden bij elkaar om de gang van zaken omtrent de activiteiten en vieringen te bespreken. De taken worden, in samenspraak, verdeelt en de uitvoering wordt besproken. Ook worden de activiteiten en vieringen die achter ons liggen geëvalueerd. De bevindingen worden meegenomen voor het volgend schooljaar. De penningmeester van de OV zorgt ervoor, dat de vrijwillige ouderbijdrage correct wordt besteed.

Vergaderdata:

18-09-2018
16-10-2018
30-10-2018 (ALV)
13-11-2018
15-01-2019
12-03-2019
16-04-2019
21-05-2019
18-06-201928-06-2019

Algemene ledenvergadering

De ledenvergadering is één avond in het jaar. Een ledenvergadering duurt gemiddeld een uur en is bedoeld voor alle ouders van de Polderrakkers. Als vereniging is het belangrijk dat de leden (ouders) toestemming geven over bepaalde zaken. Deze avond hoort u hoe de vrijwillige ouderbijdrage is besteed en krijgt u zicht in de begroting voor het volgend schooljaar. De vieringen en activiteiten van het jaar worden besproken en de OV deelt toekomstige ideeën/ plannen met u.

Privacy OV

Bekijk hier het document

Bestuur

Voorzitter: Miranda Kroon, Penningmeester: Karin Polman en (tijdelijk) secretaris: Tamara Zemel

Contact

Heeft u vragen of ideeën met betrekking tot de ouderbetrokkenheid, neemt u dan gerust contact op met OV.polderrakkers@jl.nu Ook als u (vast of op “project basis”) plaats wil nemen in de enthousiaste oudervereniging zien we uw mailtje met plezier tegemoet.