Oudervereniging

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die een bijdrage leveren aan de activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school. Wij helpen bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, het schoolfeest, het schoolreisje, de sporttoernooien, het kunstmenu, de schoolbibliotheek, etc. De oudervereniging int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt lid worden van de oudervereniging via het inschrijfformulierWij hopen dat elke ouder lid wordt van de oudervereniging. Het lidmaatschap eindigt door uitschrijving van de leerling en door opzegging.

Wij organiseren jaarlijks tenminste één Algemene Leden Vergadering. In deze vergadering wordt verantwoording afgelegd door het bestuur over het voorgaande jaar, besluiten de leden over voorstellen ten aanzien van het komende jaar en kiezen de leden periodiek de bestuursleden.

U kunt helpen bij activiteiten en festiviteiten, en/of allerlei hand- en spandiensten verrichten. De hulp is vaak onmisbaar en wordt door de leerkrachten gewaardeerd. Zonder de hulp van ouders kunnen veel van de (extra) activiteiten niet of beperkt worden uitgevoerd.

 

Commissies

 We werken rond bepaalde thema’s in groepjes samen met leerkrachten:

Vergaderingen

Tijdens vergaderingen wisselen we ideeën uit met school, laten we de stem van ouders horen aangaande grote en kleine onderwerpen en bespreken we de activiteiten. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. De notulen van de vergaderingen zijn op aanvraag in te zien.

Vergaderdata:

 

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 30 oktober 2018 vindt de ALV plaats. De agenda en de begroting worden tijdig verstuurd via e-mail als onderdeel van de nieuwsbrief.
De statuten zijn door de notaris vastgesteld.
Het huishoudelijk reglement beschrijft de praktische uitvoering van de statuten.

Bestuur

Voorzitter is <2018-2019>. Penningmeester is Karin Polman. Secretaris is <2018-2019>. 

Contact

Heeft u vragen, ideeën of wilt u zelf plaats nemen in het enthousiaste team van de Oudervereniging, neem dan contact op met één van de leden of stuur een mail naar OV.polderrakkers@jl.nu.