Ouderbijdrage

Gedurende het schooljaar worden er vele (buiten)schoolse activiteiten georganiseerd: sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolfeest en deelname aan sporttoernooien. Ook wordt het schoolplein opgeknapt, krijgen nieuwe leerlingen een cadeautje aangeboden, wordt de bibliotheek regelmatig aangevuld, krijgen langdurig zieken een kaart of attentie en bij verjaardagen mogen kinderen een verjaardagskaart uitzoeken.
Een groot deel van de kosten voor deze activiteiten wordt betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage.