Schoolgeld

Gedurende het schooljaar worden er vele (buiten)schoolse activiteiten georganiseerd: sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolfeest en deelname aan sporttoernooien. Ook wordt het schoolplein opgeknapt, krijgen nieuwe leerlingen een cadeautje aangeboden, wordt de bibliotheek regelmatig aangevuld, krijgen langdurig zieken een kaart of attentie en bij verjaardagen mogen kinderen een verjaardagskaart uitzoeken.
Een groot deel van de kosten voor deze activiteiten wordt betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage.

De totale bijdrage voor dit schooljaar is 68,00 euro per kind.
Dit is opgebouwd uit de volgende posten:

Het is mogelijk om het bedrag in twee termijnen te betalen. De eerste termijn dient uiterlijk 1 november 2016 betaald te zijn. de tweede termijn uiterlijk 1 februari 2017.

Heeft u meerdere kinderen op de Polderrakkers? Dan verzoeken wij u een betaling per kind over te maken, onder vermelding van naam en groep van uw kind. 

Rekeningnummer: NL79RABO0136026389 ten name van de Oudervereniging De Polderrakkers.

Ouders die hun kinderen om financiële redenen niet kunnen laten deelnemen aan allerlei activiteiten, kunnen zich wenden tot Stichting Leergeld die onder bepaalde voorwaarden kan helpen (www.leergeld.nl/haarlemmermeer)