Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO is gesplitst in 2 groepen: onder- en bovenbouw.
De kinderen uit de bovenbouw groepen gaan eerst een half uur buiten spelen en eten daarna met elkaar in een van de bovenbouwgroepen samen met een leerkracht of overblijfouder.
In de onderbouw wordt de overblijf verzorgd door de leerkracht en overblijfouders. Alle ouders die hieraan meewerken hebben een overblijfcursus gevolgd en krijgen hiervoor een vergoeding.  


Voor het overblijven kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

1. U weet dat uw kind(eren) altijd op een vaste dag(en) overblijft: hiervoor kunt u aan het begin van het jaar een abonnement aanschaffen en hoeft u de rest van het jaar niets meer te doen.
U kunt door middel van een formulier opgeven of u 1, 2, 3 of 4 dagen gebruik wilt maken van de TSO.
Maandag, dinsdag en donderdag vast = 75,00 euro per dag
Vrijdag vast  = 65,00 euro
In het schooljaar 2017 – 2018 zijn de kinderen een aantal vrijdagen (m.n. voor de vakanties) om12.00 uur uit. Hierdoor zou u voor het overblijven op de vrijdag onevenredig veel betalen, vandaar dat de prijs voor het vast overblijven op de vrijdag is aangepast.
 
2. Uw kind blijft incidenteel of op wisselende dagen over: hiervoor kunt u een strippenkaart aanschaffen. Deze strippenkaarten zijn er dit jaar met een verschillend aantal strippen:

10 strippen = 22,50 euro
20 strippen = 42,00 euro
60 strippen = 62,00 euro
Strippenkaarten kunt u bij Selma (di + vr) of Christine (ma, di en do tussen 13.00 – 13.30 uur) aanschaffen.

Overblijfregels

Het overblijven is bedoeld voor die kinderen waarvan de ouders door andere verplichtingen tussen de middag niet thuis kunnen zijn.