Tussenschoolse opvang (TSO)

 Uw kind kan tussen de middag overblijven. Tot aan de herfstvakantie is dat gratis en wordt dat door de teamleden zelf verzorgd. We hebben de intentie om vanaf na de herfstvakantie met een externe partij in zee te gaan. Die externe partij zal dan verantwoordelijk zijn voor de tussenschoolse-opvang en hiervoor ook een bijdrage vragen. Uiteraard communiceren we tijdig over de hoogte van die bijdrage. We vragen u met klem niet 'onnodig' van de overblijf gebruik te maken. Wilt u bij de leerkracht aangeven wanneer uw kind tussen de middag op school eet (structureel of incidenteel)?

De TSO is gesplitst in 2 groepen: onder- en bovenbouw.
De kinderen uit de bovenbouw groepen gaan eerst een half uur buiten spelen en eten daarna met elkaar in een van de bovenbouwgroepen samen met een leerkracht.
In de onderbouw wordt de overblijf op dit moment ook door de leerkracht verzorgd.

 

Overblijfregels

Het overblijven is bedoeld voor die kinderen waarvan de ouders door andere verplichtingen tussen de middag niet thuis kunnen zijn.