Klachtenregeling

Voor iedereen die op welke manier dan ook geen gehoor heeft gevonden met zijn of haar klacht staat de weg naar de vertrouwenspersoon en eventueel de klachtencommissie open. Dit geldt voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. De mensen die u hierbij kunnen adviseren en begeleiden zijn de contactpersonen. Op onze school is dit mw. I. Mooldijk .
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zal in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost.

Meer informatie