Protocollen van De Polderrakkers

 


Actuele informatie GGD

Klik op de link naar de meest actuele informatie van de GGD.
 

Hoofdluisprotocol

Na elke vakantie wordt door de luizencommissie op school een controle uitgevoerd. De commissie bestaat uit 2 of meerdere ouders per klas, die in de klas een controle uitvoeren. In onderstaand protocol vindt u de stappen als er neten of luizen worden gevonden.

Hoofdluisprotocol

 

Protocol sociale veiligheid


Dit is terug te vinden in ons protocol
- De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.
- Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders)
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
Pesten komt voor op elke school, dus ook op De Polderrakkers. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.


Beleidsplan sociale veiligheid
 

Protocollen van Stichting Jong Leren
 

De protocollen van Jong Leren vindt u op de site van JL.
Site Jong Leren