Protocollen van De Polderrakkers

 


Actuele informatie GGD

Klik op de link naar de meest actuele informatie van de GGD.

 

Hoofdluisprotocol

Na elke vakantie wordt door de luizencommissie op school een controle uitgevoerd. De commissie bestaat uit 2 of meerdere ouders per klas, die in de klas een controle uitvoeren. In onderstaand protocol vindt u de stappen als er neten of luizen worden gevonden.

Hoofdluisprotocol

 

Protocol sociale veiligheid

Hierover vindt u informatie in ons protocol:
Op school werken we eraan om pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt er aandacht besteed aan het onderwerp. Hierbij hanteren wij de basisprincipes van de Vreedzame School.
Wij verwachten dat pesten als probleem wordt gezien door alle betrokken partijen; de gepeste kinderen, de pesters en de zwijgende groep. Ook de leerkrachten en ouders/ verzorgers (hierna te noemen ouders) hebben een actieve rol in de aanpak tegen pestgedrag.
Pesten komt voor op iedere school en het voorkomen van dit probleem verdient aandacht. Op de Polderrakkers zijn wij ons hiervan bewust. We pakken het voorkomen- en oplossen van pestgedrag, serieus aan.


Beleidsplan sociale veiligheid

 

Stichting Jong Leren     
 

De Polderrakkers valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen het gaat.