Wat maakt onze school bijzonder?


Wij zijn een open Christelijke basisschool; samen vieren vinden wij heel belangrijk!

Wij zijn een "Vreedzame School" en hebben kindermediatoren die helpen conflicten tussen leerlingen op te lossen. 

Er is een voor-, tussen- en naschoolse opvang in huis (Happy Kids). 

Wij geven Engels in groep 1 t/m 8. 

We hebben een vakleerkracht gym.

In elke bouw is er een onderwijsassistent , die de leerkracht ondersteunt. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de groepen 1, 2 en 3. 

In groep 5 gaan we jaarlijks naar het Archeon.

De leerlingen uit groep 6 krijgen de mogelijkheid om hun typediploma te halen. 

In groep 7 gaan we jaarlijks naar het Anne Frank Huis. 

In groep 8 bereiden we kinderen voor op het Voortgezet Onderwijs. In plaats van dat de kinderen een werkstuk maken, bereiden zij een landenpresentatie voor en in plaats van een spreekbeurt gaan zij "op locatie" vertellen over een onderwerp. Natuurlijk gaan we op kamp en is er een spetterende eindmusical


Het team

Administratie
Ada 

Conciërge
Jan 

Groep 1 en 2
Cora 
Tanja 

Groep 3/4
Cindy 
 

Groep 5
Esther 
Iet 

Groep 6
Lisanne 
Lora 
Groep 7
Marjolein
Jitske 

Groep 8
Iet 
Anneke 

Bewegingsonderwijs
Davey 
 

Evenementencoördinator
Marlies

 

Onderwijsassistentes
Joyce  (groep 3/4)
Astrid  (groep 5 t/m 7)
Jolanda  (leerlinggebonden)

Intern begeleider
Selma 

Schoolleider
Karin